slider

درباره آکادمی آموزشی استاد زهره بیک‌مراد

رسالت و هدف آکادمی آموزشی استاد زهره بیک‌مراد این است، آموزش خودباوری (یعنی ایمان و باور به خود) که رمز موفقیت همه افراد در تمام مراحل زندگی است و باعث می‌شود توانایی‌ها و مهارت‌های‌مان را، ببینیم، بشناسیم و رشدشان دهیم و مخاطب هدف ما عموم مردم، به خصوص خانم ها و بانوان هستند. تا بتوانیم آن زندگیی را برای خود و اطرافیان‌مان بسازیم که همیشه آرزویش را داریم.
خودباوری شامل؛
32مبحث عزت‌نفس
32مبحث اعتمادبه‌نفس
32مبحث فن‌بیان
می‌باشد.